BIJ VRAGEN BEL
088 9494 500
0

Op maandag 18 december is door het Europees Parlement en de Europese Commissie een voorlopig akkoord bereikt over de nieuwe EU-regels voor Euro 7. Daarmee wordt de uitstoot van personenauto's, bestelwagens, bussen, vrachtwagens en aanhangwagens door het wegvervoer verminderd.

Wat houdt de nieuwe Euro 7 norm in?

De regels voor auto’s en bestelbussen blijven op hetzelfde niveau als Euro 6-testvoorwaarden en uitlaatemissiegrenswaarden, maar vrachtwagens en bussen moeten hun uitstoot verder beperken (bijv. NOx-grenswaarde van 200mg/kWh gemeten bij tests in laboratoria) en onder reële rijomstandigheden (NOx-grenswaarde van 260 mg/kWh), terwijl de huidige Euro VI-testvoorwaarden worden gehandhaafd.

Ook de maximum uitstoot van remdeeltjes wordt vastgesteld op PM10. Dit betreft fijnstof afkomstig van banden en remmen (vaste deeltjes met een diameter vanaf 10 µm). Het maximum is 11mg/km voor grote bestelwagens met verbrandingsmotor, 7mg/km voor de meeste voertuigen met verbrandingsmotor, hybride elektrische voertuigen en brandstofcelvoertuigen en 3mg/km voor puur elektrische voertuigen.

Om ervoor te zorgen dat nieuwe auto’s ook langer schoon blijven, worden alle auto's en bestelwagens gecontroleerd tot deze voertuigen 200.000 kilometer en 10 jaar oud zijn. Dit is een verdubbeling van de duurzaamheidseisen onder de Euro 6/VI-regels (100.000 kilometer en 5 jaar oud). In de norm wordt ook de levensduur van accu’s vastgelegd.

Ook nieuw is de invoering van het milieupaspoort. Dankzij het milieupaspoort krijgt de bestuurder informatie over de milieuprestatie vanaf het moment van de registratie van het voertuig. Zo krijgt de bestuurder beter inzicht in onder andere energieverbruik, vervuilende emissies, de staat van de batterij en andere belangrijke informatie.

Wanneer gaat de nieuwe Euro 7 norm in voor auto's en bestelauto's?

De voorlopige overeenkomst over de regels voor Euro 7, moet nog worden goedgekeurd en formeel worden ingevoerd. Wanneer de nieuwe norm in werking treedt is nog niet bekend, maar zodra een datum bekend is, gelden de volgende toepassingsdata:

Hoe zit het met de andere Euro normen?

Om een bepaalde milieuzone in te komen, moet je auto of bestelbus aan de minimale emissienorm voor die zone voldoen. Op de onderborden van het verkeersbord ‘milieuzone’ staat een afbeelding van het voertuig en het nummer van de emissieklasse; 3 (geel), 4 (groen) of 6 (paars) waarvoor de zone geldt.

Auto’s met emissieklasse 3 waren in 2020 maximaal 20 jaar oud. Dieselauto’s met emissieklasse 4 waren in 2020 maximaal 15 jaar oud.

Op dit moment hebben 15 Nederlandse gemeenten milieuzones ingesteld, de meesten betreffen alleen vrachtwagens en autobussen. Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht hebben ook een milieuzone voor personen- en bestelauto’s. Daarnaast hebben Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht ook milieuzones voor autobussen, taxi's en/of brom- en snorfietsen. Op de website milieuzones.nl kunt u het meest recente overzicht vinden.

Onderhoud aan roetfilter en katalysator is belangrijk

Om de emissienormen te halen, is het belangrijk dat het roetfilter en de katalysator goed werkt. Door vervuiling of niet goed functionerende onderdelen kunnen elementen verstopt raken, beschadigen of kapotgaan. Zoals geldt voor alle onderdelen, zijn roetfilters aan slijtage onderhevig, waardoor teveel schadelijke stoffen worden uitgestoten.

Stoot uw auto regelmatige zwarte pluimen uit? Dit is een van de symptomen van een niet goed werkend roetfilter. Verbruikt de auto daarnaast ook meer brandstof en geeft het dashboard storingsmeldingen dan is het zeer aannemelijk dat het roetfilter zijn werking niet meer doet.
Komt uw roetfilter niet door de keuring heen dan kunt u kiezen voor een origineel onderdeel van de fabrikant. Is deze niet meer verkrijgbaar of wilt u kosten besparen voor de zelfde kwaliteit? Kies dan voor een gecertificeerd after-market roetfilter. De aftermarket biedt al vanaf € 150,- euro een nieuw goedgekeurd exemplaar aan. Bekijk hier met uw kenteken welk(e) roetfilter(s) voor uw voertuig geleverd kunnen worden. 

Heeft u vragen over een specifiek product? Neem contact op met onze experts. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur via 088 9494 500 of mail naar info@topcats.nl. Meer weten over de Euro 7 aanpassingen voor zware dieselvoertuigen?

Bron: REF.: 20231207IPR15740